Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w następujących godzinach:

-poniedziałek, środa, czwartek, piątek  godz. 7.20-16.20

-wtorek godz.7.20-8.30 oraz godz. 11.30-16.20

– wtorek godz. 10.45-11.15 dla dzieci dojeżdżających II kursem autobusu

Autobus szkolny

Autobus szkolny kursuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Odjazd z Woli Rowskiej :

  • I kurs – godz. 7.15
  • II kurs- godz. 10.50

Odjazd z Izdebna (sprzed szkoły):

  • I kurs – godz. 13.35
  • II kurs -godz. 16.15

Ubezpieczenie – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,  

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz przepisy oświatowe  nasza placówka (szkoła i przedszkole) postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego. 

 Każdy rodzic, zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie.

        W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci zachęcamy, aby ubezpieczenia zostały zawarte przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. 01.09.2021r.  

Poniżej  stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW”.

 

Przeczytaj to, proszę, Rodzicu dziecka zaczynającego przygodę z przedszkolem!

 

Pójście do przedszkola to pierwszy krok w „dorosłe życie” każdego malucha. 

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to zazwyczaj bardzo ważna zmiana dla dziecka. Adaptacja do warunków przedszkolnych wymaga odpowiedniego czasu i warunków.   

          U większości dzieci okres ten trwa od kilku dni nawet do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, takich jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, poziom rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy występują duże trudności adaptacyjne, należy zastanowić się nad skorzystaniem z fachowej pomocy np. psychologa lub przesunięciem edukacji przedszkolnej dziecka na czas, gdy malec będzie bardziej dojrzały i gotowy na takie zmiany. 

Czytaj dalej Przeczytaj to, proszę, Rodzicu dziecka zaczynającego przygodę z przedszkolem!