Ogłoszenie o zapisach dzieci do Publicznego Przedszkola w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje,

że od 3 lutego do 20 marca 2020r.

odbywa się rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Izdebnie

na rok szkolny 2020/2021 wg następujących zasad:

  • RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DNIACH OD 3 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2020r. SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ DZIECKO.
  • RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁASKARZEW OD 2 MARCA DO 20 MARCA 2020r. SKŁADAJĄ WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
  • Deklaracje rodzice składają do wychowawców grup, a wnioski do sekretariatu w godz. 8.00-9.00 i 13.00-15.00.
  • Prosimy o dwustronne wydrukowanie wniosków lub deklaracji. 

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce: 

http://zsizdebno.pl/dokumenty-przedszkola/

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz deklaracje potwierdzające kontynuowania wychowania przedszkolnego w zakładce:

 http://zsizdebno.pl/pliki-do-pobrania-dla-przedszkola/

 

Ogłoszenie o zapisach dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje,

że od 3 lutego do 28 lutego 2020r.

odbywa się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają kartę: zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają kartę: wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Karty do pobrania w zakładce: szkoła podstawowa: pliki do pobrania:

 http://zsizdebno.pl/pliki-do-pobrania-szkoly-podstawowej/

 

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce:

http://zsizdebno.pl/dokumenty-szkoly-podstawowej/