Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Izdebnie na rok szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie w następujących terminach:

05. 02. 2021 – 26. 02. 2021 – składanie „Deklaracji o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

01. 03. 2021 – 12. 03. 2021 – składanie pobranych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami przez Rodziców dzieci zamieszkałych w gminie Łaskarzew.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z terminarzem:

Terminarz rekrutacji do przedszkola

W związku z ograniczeniami epidemicznymi prosimy o przestrzeganie terminów składania dokumentów. Deklaracje i wnioski dostępne będą w sekretariacie placówki oraz w plikach do pobrania przedszkola na stronie internetowej. Kompletne dokumenty należy złożyć w sekretariacie.

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice

Informujemy, że wnioski/deklaracje o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z załącznikami należy składać w dniach 03. 02. 2021 – 31. 03. 2021 w sekretariacie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie składają deklarację, rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek.

Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się poniżej:

Terminarz rekrutacji do szkoły

W związku z ograniczeniami epidemicznymi prosimy o przestrzeganie terminów składania dokumentów. Deklaracje i wnioski dostępne będą w sekretariacie placówki oraz w plikach do pobrania szkoły na stronie internetowej.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Od 18.01 2021r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r. Zespół Szkół w Izdebnie wznawia edukację stacjonarną dla uczniów klas I-III.

Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zapoznanie się z zaktualizowanymi procedurami bezpieczeństwa (należy kliknąć w odnośnik):

Izdebno-Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla klas I-III – format docx

Izdebno-Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla klas I-III – format pdf