9 lutego 2023 r. – Wielkie Święto naszej szkoły!

 

9 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej w Izdebnie obchodzone były uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem sztandaru oraz oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej, a także jubileusz stulecia szkoły.

Dzień ten rozpoczął się dla uczniów i pracowników szkoły podniosłym momentem, jakim było wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do kościoła na uroczystą Mszę Świętą, podczas której ksiądz prałat Sławomir Niewęgłowski odprawił eucharystię w intencji wszystkich związanych ze środowiskiem szkoły w Izdebnie. Podczas mszy został poświęcony i przekazany sztandar szkoły, który od tego dnia będzie uświetniał wszystkie uroczystości szkolne i środowiskowe.

              Po mszy świętej zaproszeni goście, pracownicy szkoły, rodzice uczniów i najważniejsi – uczniowie szkoły podstawowej – udali się na salę gimnastyczną. Podczas tej części dokonano prezentacji sztandaru, przywołano najważniejsze momenty z historii szkoły oraz wyrażano wdzięczność za pomoc wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim była budowa sali gimnastycznej i zapewnienia zaplecza sportowego uczniom szkoły. Dokonano także uroczystego wbicia gwoździ pamiątkowych.

              Ostatnim już punktem wydarzenia była wspaniała część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły w Izdebnie. Zaprezentowali oni postać swojego patrona – Janusza Korczaka, który całe życie poświęcił dzieciom i powinien stać się wzorem dla każdego człowieka.
(tekst p. A.Zając).

(więcej zdjęć na szkolnym facebooku)