Pamiętać – to nasz obowiązek

W lutym 2011 roku sejm uchwalił nowe święto narodowe.

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

Czytaj dalej Pamiętać – to nasz obowiązek

 Nowe możliwości i dostęp do książek w „Cyfrowej bibliotece dla uczniów i studentów” – zapraszamy do zapoznania się z tekstem informacyjnym

W cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały m. in. kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej.

Czytaj dalej  Nowe możliwości i dostęp do książek w „Cyfrowej bibliotece dla uczniów i studentów” – zapraszamy do zapoznania się z tekstem informacyjnym

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Minister  Edukacji i Nauki ogłosił  terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i składania dokumentów  do klas pierwszych  szkół ponadpodstawowych  i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/ 2022:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jednocześnie  informujemy że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  zostały udostępnione  aneksy  do informatorów o egzaminach w 2021 roku a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów.


CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)