Dla rodziców przedszkola

Rodo dla Rodziców

Informacja dla rodziców na temat RODO w szkole:

Rada Rodziców


Terminy spotkań z rodzicami


Płatności

W roku szkolnym 2018/2019 Pani B. Siejka opłaty za przedszkole i obiady szkolne zbiera  od 8. dnia do 13. dnia każdego miesiąca w godz.  8.00 – 10.00 w sekretariacie szkoły.

 


Wpłaty na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość kwoty na Radę Rodziców za cały rok wynosi:

  • pierwsze dziecko uczęszczające do naszego przedszkola – 40 zł.
  • drugie dziecko uczęszczające do naszego przedszkola – 20 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio do skarbnika Rady Rodziców lub do p. Bożeny Siejki.

Zgromadzone środki są przeznaczane m.in.:

  • na organizację balu karnawałowego dla dzieci (dekoracje, poczęstunek),
  • na organizację różnego rodzaju imprez (np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka),
  • nagrody dla uczniów za udział w konkursach przedszkolnych,
  • pamiątki książkowe i dyplomy dla dzieci na zakończenie roku szkolnego.

Drodzy Rodzice. Wpłacone pieniążki na Radę Rodziców „wracają” do Waszych dzieci, dlatego zachęcamy do uiszczenia tej opłaty.