Sprzątanie Świata 2017

Uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w akcje ekologiczne. We wrześniu wzięli udział w akcji  „Sprzątanie Świata”. To zadanie było częścią programu ” Bezpieczna+” – „Stop niszczeniu środowiska”

Zaopatrzeni w worki i rękawiczki z ochotą poszli porządkować najbliższą okolicę – pobliski las. Miejmy nadzieję, że dorośli docenią pracę dzieci i również będą dbać o najbliższą okolicę.