DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym Uczniom małym i dużym

życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości.

Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji .

Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

Najserdeczniejsze życzenia składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Izdebnie

Dziecko to bardzo wdzięczny temat rozmyślań i wszelkich rozważań. Pisarze, poeci, filozofowie, psycholodzy wciąż badają fascynujący świat dziecięcych uczuć i zachowań. Na przełomie stuleci powstało mnóstwo cennych spostrzeżeń i pięknych słów, które warto przeczytać, przemyśleć i zapamiętać:

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Jan Paweł II)

Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą. (Janusz Korczak)

W swoich dzieciach widzimy siebie, lecz takich, którzy mogą dokonać lepszych wyborów niż my sami. (Cassandra Clare)

Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia. (Elizabeth Taylor)

Dziecko poszukuje dziecka w każdym, kogo spotka. Jeżeli znajdzie je w dorosłym, podoba mu się ta osoba więcej niż inne. (William Saroyan)

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. (Janusz Korczak)

Dzieci nigdy nie słuchają starszych, ale zawsze ich naśladują. (James Baldwin)

(tekst: M. Jankowska)