Grupa „SMERFY”

SMERFY 

Nasz grupa liczy 25 dzieci, w tym 12 dziewczynek oraz 13 chłopców. Smerfy to większości grupa dzieci 4-letnich, mamy też jednego chłopca 5 –letniego 😉

Naszą wychowawczynią jest p. Katarzyna Kępka, drugim nauczycielem p. Magdalena Sikora. Nauczycielem współorganizującym kształcenie jest p. Izabela Klimczuk. W codziennej pracy towarzyszy nam p. Weronika Rutkowska. Zajęcia z języka angielskie odbywają się dwa razy w tygodniu – prowadzi je p. Żaneta Strzeżesz. Gdy potrzebujemy wsparcia, zawsze możemy liczyć na pomoc psychologa p. Izabeli Klimczuk,  pedagoga p. Pauliny Zowczak  oraz logopedy p. Dominiki Mąkowskiej.

Jesteśmy grupa, która codziennie zdobywamy nowe umiejętności podczas zajęć wychowawczo- dydaktycznych oraz  w czasie zabaw dowolnych. Bardzo lubimy zabawy ruchowe. Uczymy się zgodnego współdziałania w grupie oraz bycia koleżeńskim. Chętnie uczymy się nowych wierszyków i piosenek. Staramy się być samodzielni, ale potrzebujemy jeszcze wiele pomocy. Każdy dzień jest dla nas wyzwaniem, które pokonujemy z uśmiechem na twarzy 😉