Grupa „BIEDRONKI”

BIEDRONKI

Grupa Biedronek liczy 18 pięcioletnich dzieci – 6 dziewczynek i 12 chłopców.

Wychowawcą grupy jest pani Agnieszka Dudkowska. Pomoc wychowawczo – opiekuńczą sprawuje pani Marlena Ostrowska. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pan Dariusz Szczęśniak. Zajęcia popołudniowe odbywają się pod opieką pani Magdaleny Boguckiej.

Grupa Biedronek to bardzo wesoła i kreatywna grupa. Dzieci uwielbiają zabawy na podwórku przedszkolnym, zabawy konstrukcyjne i muzyczno- ruchowe. Chętnie śpiewają nowe piosenki i recytują wierszyki, z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Są bardzo ciekawe świata, więc odważnie poznają go wszystkimi zmysłami, zwłaszcza  podczas zajęć plastycznych, technicznych i przyrodniczych.