Obchody Święta 3 Maja

UCZCILIŚMY 230. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

                   Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. W tym roku przypada  230. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzał trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą oraz znosił wolną elekcję i zasadę liberum veto. Gwarantował tolerancję religijną. Zgodnie z zapisami, chłopi zostali wzięci pod ochronę państwa. Ustawa rządowa zapowiadała także reformę sądownictwa. To ustawa zasadnicza niosąca przesłanki i podwaliny dzisiejszej demokracji.

               W tym roku z uwagi na specyficzną sytuację związaną z obostrzeniami w dobie pandemii  nie możemy obchodzić tego Święta razem z całą społecznością szkolną. Ale jako Polacy mamy patriotyczny obowiązek pamiętać i dzielić się tą informacją .

Obchody w naszej szkole odbywały się w następujący sposób:

Uczniowie kl. I-III uczący się w szkole upamiętnili rocznicę powstania Konstytucji 3 Maja przychodząc ubrani  w kolorze ,,barw narodowych”. Niektórzy z nich przynieśli ze sobą wykonane w domu flagi, niektórzy wykonywali je na lekcji lub na zajęciach świetlicowych.

Na lekcjach odbyły się krótkie pogadanki na temat historii powstania Konstytucji.

W dowód pamięci dla Jej twórców został odśpiewany Hymn Polski i wykonane gazetki ścienne.

Uczniowie kl. IV- VIII, którzy uczą się on-line uczcili Święto 3 Maja wykonując prace plastyczne ,,Konstytucja 3 Maja  1791r.”

Podjęte działania zostały sfotografowane, wzbogacając stronę naszej szkoły.

                                                                                               Opracowała M. Król

 

Prace plastyczne Amelki z kl. V i Dominiki z kl. VI