Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje, że od roku szkolnego 2019/2020 nie ma obowiązku podpisywania umów  o świadczenie usług w przedszkolu.