Kalendarz roku szkolnego

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2021/22

 • 1 września 2021r.- rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia 2021r.- 1 stycznia 2022r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022r. – ferie zimowe
 • 14-19 kwietnia 2022r. – Wielkanocna przerwa świąteczna
 • 24 czerwca 2022r. – zakończenie roku szkolnego
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. – wakacje

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022  w Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 • 15 października 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 2 maja 2022r.
 • 24,25, 26 maja 2022r. (egzamin ósmoklasisty )
 • 17 czerwca 2022r.