Kalendarz roku szkolnego

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2020/21

 • 1 września 2020- rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia 2020r- 1 stycznia 2021r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 18 stycznia – 31 stycznia 2021r. – ferie zimowe
 • 1-6 kwietnia 2021r – wiosenna przerwa świąteczna
 • 25 czerwca 2021r – zakończenie roku szkolnego
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r – ferie letnie

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021  w Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 • 02 listopada 2020r.
 • 04, 05  stycznia 2021r.
 • 25, 26, 27 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty )
 • 30 kwietnia 2021r.
 • 04 czerwca 2021r.