Kalendarz roku szkolnego

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 3 września 2018- rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia 2018r- 31 grudnia 2018r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019r. – ferie zimowe
 • 19-23 kwietnia 2019r – wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 czerwca 2019r – zakończenie roku szkolnego
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r – ferie letnie 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019  w Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 • 02.11.2018r.
 • 15.04.2019r egzamin 8-kl, dzień wolny od zajęć dyd. dla kl.1-7
 • 16.04.2019r. egzamin 8-kl, dzień wolny od zajęć dyd. dla kl.1-7
 • 17.04.2019r. egzamin 8-kl, dzień wolny od zajęć dyd. dla kl.1-7
 • 02.05.2019r.