Kalendarz roku szkolnego

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • 4 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2023 r. – Święto Niepodległości
 • 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia 2024 r. – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2024 r. – Święto Trzech Króli
 • 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r. – ferie zimowe
 • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja 2024 r. – Święto Pracy
 • 3 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja 2024 r. – Boże Ciało
 • 21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – wakacje

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024  w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Izdebnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 • 2 – 3 listopada 2023 r.
 • 22 grudnia 2023 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. (egzaminy ósmoklasisty)
 • 31 maja 2024 r.