Kandydaci na patrona naszej szkoły

Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. 30 listopada minął termin zgłaszania kandydatur na patrona naszej szkoły.

W tym czasie wpłynęły do nas 3 kandydatury:

  1. Kard. Stefan Wyszyński
  2. Kornel Makuszyński
  3. Janusz Korczak

W następnym etapie prac, zgodnie z Procedurą nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie, będą wykonane prezentacje dotyczące zaproponowanych na patrona szkoły postaci.