Komunikat Wójta Gminy Łaskarzew dotyczący planowanego naboru do Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie

Planowany nabór do Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie – maj 2021 r.

W dniu 16.03.2021 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie. Do zakresu prac należą roboty budowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.
W związku z tym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew zaplanowane jest podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie oraz nadania statutu.

Rozpoczęcie działalności Klubu zaplanowane jest na wrzesień 2021 r.

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego planowana jest na maj br. Do Klubu będą mogły uczęszczać dzieci od 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną podane w późniejszym terminie.