Logopeda w szkole i przedszkolu

Mowa  jest kluczowym narzędziem zdobywania informacji oraz wyrażania myśli, odczuć. Wszelkie zaburzenia w rozwoju mowy i języka  dziecka negatywnie wpływają na jego rozwój społeczny i emocjonalny, w dużej mierze decydują również o jego przyszłych osiągnięciach w nauce . W związku z tym, niezwykle istotne jest objęcie działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi dzieci już w przedszkolu.

Do zadań logopedy należy:

  • Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci.
  • Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy eliminowania jej zaburzeń.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

PONIEDZIAŁEK

10.35 – 11.35 PSZCZÓŁKI , 12.30 – 13.30 PSZCZÓŁKI

WTOREK

7.55 – 8. 55 KRASNOLUDKI , 9.40 – 10.40 BIEDRONKI , 11.30 – 12.30 MISIE

ŚRODA 

7.55 – 8.55 MISIE , 10.35 – 11.35 SMERFY , 11.35 – 12.35 KRASNOLUDKI ,

12.35 – 13.30 BIEDRONKI

CZWARTEK 

7.55 – 8.55 SMERFY , 11.35  – 12.35 SMERFY , 12.35 – 13. 35 PSZCZÓŁKI ,  

13.35 – 14.35 SMERFY

PIĄTEK

9.40 – 10.40 BIEDRONKI,  10.40 – 11.40 KRASNOLUDKI

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W SZKOLE

PONIEDZIAŁEK 

8.00 – 8.45 KLASA IV LUB KLASA V

12.45 – 13.30 KLASA I

WTOREK 

12. 45 – 13.30 KLASA I i KLASA II