Ogłoszenie o zapisach dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje,

że od 3 lutego do 28 lutego 2020r.

odbywa się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają kartę: zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają kartę: wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Karty do pobrania w zakładce: szkoła podstawowa: pliki do pobrania:

 http://zsizdebno.pl/pliki-do-pobrania-szkoly-podstawowej/

 

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce:

http://zsizdebno.pl/dokumenty-szkoly-podstawowej/