Pasowanie na czytelnika

 21 czerwca pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona aktywnych czytelników biblioteki szkolnej.

Zostali pasowani na czytelnika biblioteki. Uroczystość tę uświetnił występ przygotowany przez P. Asię Sabałę i uczniów klasy V pt. „Sąd nad książką”. W ciekawy sposób zainscenizowali rozprawę sądową, w której w roli oskarżonego wystąpiła Książka. Świetnie odegrali swoje role oskarżyciele, sędzia, obrońca i świadkowie.