Nasza szkoła ma nową nazwę

Od 1 czerwca 2022r. nasza szkoła ma nową nazwę – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Izdebnie. Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole i poświęceniem sztandaru odbędą się w późniejszym terminie.

 

KONKURS -„PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZDEBNIE”

 Kiedy śmieje się dzieckośmieje się cały świat” – Janusz Korczak.

Już wkrótce w naszej szkole będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie: uroczyste nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie.

Od kilku miesięcy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak wyjątkowej uroczystości. Ważnym elementem tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY, który stanie się jednym z symboli naszej placówki. Czytaj dalej KONKURS -„PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZDEBNIE”

WYBORY PATRONA

 

 • Wybory patrona szkoły odbędą się 24 lutego 2022r. w godz. 8.00 – 14.00.
 • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.
 • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
 • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście. 
 • Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
 • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie. 
 • Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców  jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.  Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, rodzice otrzymują tylko jedną kartę do głosowania.
 • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów. 
 • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły. 

  Kandydaci na patrona naszej szkoły

  Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. 30 listopada minął termin zgłaszania kandydatur na patrona naszej szkoły.

  W tym czasie wpłynęły do nas 3 kandydatury:

  1. Kard. Stefan Wyszyński
  2. Kornel Makuszyński
  3. Janusz Korczak

  W następnym etapie prac, zgodnie z Procedurą nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie, będą wykonane prezentacje dotyczące zaproponowanych na patrona szkoły postaci.