Pracownicy

Kadra pedagogiczna Funkcja/ nauczany przedmiot
1 Gazda Elżbieta Dyrektor / j.polski
2 Bogucka Magdalena religia, Wdż, zajęcia świetlicowe
3 Brauze Joanna przyroda, matematyka, plastyka, muzyka, technika
4 Dudkowska Agnieszka (w zastępstwie Paulina Zowczak) pedagog szkolny,  doradztwo zawodowe, 
5 Gazda Paulina wychowanie przedszkolne
6 Goliszewska Kinga język rosyjski
7 Hys Aldona edukacja wczesnoszkolna, koło matematyczne, zajęcia świetlicowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8 Hys Aneta biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, koło przyrodnicze, zajęcia świetlicowe
9 Jankowska Małgorzata w-f
10 Błażejczyk Aneta chemia
11 Kałaska Mirosław informatyka
12 Kępka Katarzyna wychowanie przedszkolne
13 Król Marzanna edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
14 Kościan Karolina wychowanie przedszkolne
15 Krzemińska Joanna wychowanie przedszkolne
16 Lis Beata edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne, zajęcia świetlicowe
17 Mąkowska Dominika zajęcia logopedyczne, wychowanie przedszkolne, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
18 Ostrowska Marlena wychowanie przedszkolne
19 Sabała Joanna historia, biblioteka, wos, zajęcia świetlicowe
20 Strzeżesz Żaneta j. angielski, koło języka angielskiego
21 Tobiasz Anna matematyka, fizyka, koło matematyczne, 
22 Zając Agata j. polski, koło polonistyczne, zajęcia świetlicowe

Kadra niepedagogiczna:

 1. Kępka Bożena
 2. Kołodziejek Magdalena
 3. Misiak Renata
 4. Osiak Stanisława
 5. Parzyszek Jarosław
 6. Pytlarczyk Marta
 7. Pytlarczyk Renata
 8. Rosłaniec Agata
 9. Rutkowska Weronika
 10. Siejka Bożena
 11. Świerczewska Anna
 12. Teperek Magdalena