Pracownicy

 

Kadra pedagogiczna Funkcja/ nauczany przedmiot
1

2

Gazda Elżbieta

Bieńko Ewelina

Dyrektor/ j.polski

zajęcia logopedyczne, wychowanie przedszkolne

3 Bogucka Magdalena religia, Wdż, wychowanie przedszkolne
4 Brauze Joanna przyroda, matematyka, kółko matematyczne, plastyka, muzyka, technika
5

 

6

7

Dudkowska Agnieszka

 

Hys Aldona

Hys Aneta

 

wychowanie przedszkolne

 

wychowanie przedszkolne

biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, kółko przyrodnicze, zajęcia świetlicowe

8

9

Jankowska Małgorzata

Jaworska Agata

w-f, sks, zajęcia świetlicowe

j. polski,kółko polonistyczne, zajęcia świetlicowe

10 Jeżo  Agnieszka chemia
11 Kałaska Mirosław informatyka
12 Kępka Katarzyna wychowanie przedszkolne
13 Król Marzanna edukacja wczesnoszkolna, kółko matematyczne, kółko artystyczne, zajęcia świetlicowe
14 Kościan Karolina wychowanie przedszkolne
15 Lis Beata edukacja wczesnoszkolna, kółko artystyczne
16 Sabała Joanna historia, biblioteka, wos, zajęcia świetlicowe
17 Sereja-Paziewska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, kółko matematyczno-przyrodnicze, zajęcia świetlicowe
18 Strzeżesz Żaneta j. angielski, j. rosyjski, kółko języka angielskiego
19 Szczepaniak Sylwia psycholog, zajęcia kor. komp, doradztwo zawodowe
20 Szczęśniak Dariusz j.angielski
21 Tobiasz Anna matematyka, fizyka, kółko matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

Kadra niepedagogiczna:

 1. Kępka Bożena
 2. Osiak Stanisława
 3. Parol Paulina
 4. Ostrowska Marlena
 5. Parzyszek Jarosław
 6. Pytlarczyk Marta
 7. Pytlarczyk Renata
 8. Rosłaniec Agata
 9. Siejka Bożena
 10. Szarek Dorota
 11. Teperek Magdalena