Pracownicy

 

Kadra pedagogiczna Funkcja/ nauczany przedmiot
1

2

Gazda Elżbieta

Bieńko Ewelina

Dyrektor/ j.polski

zajęcia logopedyczne, wychowanie przedszkolne

3 Bogucka Magdalena religia, Wdż, wychowanie przedszkolne
4 Brauze Joanna przyroda, matematyka, kółko matematyczne, plastyka, muzyka, technika
5

6

7

8

Dudkowska Agnieszka

Goliszewska Kinga

Hys Aldona

Hys Aneta

wychowanie przedszkolne

język rosyjski

wychowanie przedszkolne

biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, kółko przyrodnicze, zajęcia świetlicowe

9

10

Jankowska Małgorzata

Jaworska Agata

w-f, sks, zajęcia świetlicowe

j. polski,kółko polonistyczne, zajęcia świetlicowe

11 Jeżo  Agnieszka chemia
12 Kałaska Mirosław informatyka
13 Kępka Katarzyna wychowanie przedszkolne
14 Król Marzanna edukacja wczesnoszkolna, kółko matematyczne, kółko artystyczne, zajęcia świetlicowe
15 Poświata Justyna wychowanie przedszkolne
16 Lis Beata edukacja wczesnoszkolna, kółko artystyczne
17 Sabała Joanna historia, biblioteka, wos, zajęcia świetlicowe
18 Sereja-Paziewska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, kółko matematyczno-przyrodnicze, zajęcia świetlicowe
19 Szczepaniak Sylwia psycholog, zajęcia kor. komp, doradztwo zawodowe
20 Szczęśniak Dariusz j.angielski, kółko języka angielskiego
21 Tobiasz Anna matematyka, fizyka, kółko matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

Kadra niepedagogiczna:

 1. Kępka Bożena
 2. Osiak Stanisława
 3. Parol Paulina
 4. Ostrowska Marlena
 5. Parzyszek Jarosław
 6. Pytlarczyk Marta
 7. Pytlarczyk Renata
 8. Rosłaniec Agata
 9. Siejka Bożena
 10. Szarek Dorota
 11. Teperek Magdalena