Ubezpieczenie – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,  

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz przepisy oświatowe  nasza placówka (szkoła i przedszkole) postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego. 

 Każdy rodzic, zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie.

        W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci zachęcamy, aby ubezpieczenia zostały zawarte przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. 01.09.2021r.  

Poniżej  stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW”.