Światowy Dzień Pszczół w najstarszej grupie przedszkolnej.

„Gdyby pszczoły zniknęły z powierzchni Ziemi, ludziom zostałyby tylko cztery lata życia” –  Albert Einstein.

Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest co roku 20 maja w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia pszczół w naszym ekosystemie i ich wkładu w światową produkcję żywności.

Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół (większość z nich nie została jeszcze opisana, a więc liczba ta może być dużo większa). Pszczoły pozwalają zachować równowagę ekologiczną i bioróżnorodność w przyrodzie. Zapewniają jedną z najbardziej rozpoznawalnych usług ekosystemowych, czyli zapylanie, które umożliwia produkcję żywności. 

Pszczoły pełnią również funkcję wskaźników stanu środowiska. Ich obecność, brak lub ilość informuje nas, kiedy coś dzieje się z otoczeniem i komunikuje nam, że potrzebne jest odpowiednie działanie. Obserwując rozwój i stan zdrowia pszczół, można stwierdzić zmiany w środowisku i na czas wdrożyć niezbędne środki zapobiegawcze. Negatywny wpływ na rozwój zapylaczy mają m.in. zanieczyszczenia powietrza oraz stosowanie pestycydów.

Najstarsza grupa przedszkolna, w piątek 19 maja, obchodziła swoje święto. Dzieci poznały rodzinę pszczół, ich hierarchię, etapy powstawania miodu.  Wykonały ,,Taniec Mai” oraz bawiły się w kole w ,,Pszczółka śpi w ogrodzie”. Każda Pszczółka otrzymał pamiątkowy dyplom.