Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice

Wojewódzki Mazowiecki Inspektor sanitarny wystosował apel do rodziców:

Warszawa 13 marca 2020 r.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczychw dniach 12 – 25 marca 2020 r.
W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji
Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych).
Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem.
W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:
dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych,


 zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,


 przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,


 stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,


 śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

 

Informacja o zawieszeniu zajęć

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Poniżej komunikat MEN dotyczący zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach od 12 marca do 25 marca.  W dniach 12-13 marca będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze dla tych dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki.   Od 16 do 25 marca szkoła i przedszkole będą zamknięte.

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej i komunikaty rządowe.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 „Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.”(MEN)

Materiały w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej koronawirusa

Szanowni Państwo

Poniżej  materiały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, MEN oraz Głównego Inspektora sanitarnego w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej koronawirusa:

Plakat

instrukcja jak skutecznie myć ręce

02-MEN-koronawirus szkoła

Zgodnie z rekomendacją MEN zwracamy się z apelem do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. 

Zachęcam również do zapoznania się z materiałami na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Ogłoszenie o zapisach dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje,

że od 3 lutego do 28 lutego 2020r.

odbywa się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają kartę: zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają kartę: wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Karty do pobrania w zakładce: szkoła podstawowa: pliki do pobrania:

 http://zsizdebno.pl/pliki-do-pobrania-szkoly-podstawowej/

 

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce:

http://zsizdebno.pl/dokumenty-szkoly-podstawowej/