Oferta kolonijna dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. W tym roku oferta skierowana jest do dzieci z terenu województwa mazowieckiego, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS.

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników z gminy Łaskarzew.
Miejsce: Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskie
Termin: 21.07.2020r. – 30.07.2020r.

 

W załącznikach propozycja wypoczynku wraz z niezbędną dokumentacją.

! Pismo przewodnie

Informacja dla Rodziców

Karta kwalifikacyjna 2020

lista uczestników wypoczynku

Program Biały Dunajec 21.07.2020-30.07.2020

Informacja o przedłużeniu zajęć zdalnych

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Według komunikatu MEN szkoły i przedszkola będą zamknięte do 7 czerwca. To oznacza, że nauczanie zdalne będzie kontynuowane do 7 czerwca. Od 25 maja będzie możliwość konsultacji dla uczniów klasy 8, a od 1 czerwca dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. O szczegółach konsultacji poinformują wychowawcy klas. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z  dokumentami (dokumenty umieszczone na stronie przy informacji dn. 17 maja).

Od 16 do 18 czerwca przewidywane jest przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów.
Poniżej link do strony MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja

WAŻNE! Procedury i oświadczenia dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19

Drodzy Rodzice 

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość uruchomienia w szkole dla uczniów klas I-III zajęć opiekuńczych oraz konsultacji dla uczniów klasy 8.  Od 1 czerwca będzie możliwość konsultacji dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. O szczegółach konsultacji poinformują wychowawcy klas. Zainteresowanych Rodziców prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi „Procedurami bezpieczeństwa…” i oświadczeniem.

Rodziców uczniów klas I-III zainteresowanych możliwością zajęć opiekuńczych prosimy o odesłanie drogą elektroniczną wypełnionego  wniosku i oświadczenia do dnia 19 maja 2020r. (wtorek) do godz. 15.00.  Wniosek i oświadczenie przesyłamy na adres e-mail: rekrutacja@zsizdebno.pl.  Wnioski niekompletne i przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Procedury:

Procedury-bezpieczeństwa-w-ZS-IZDEBNO-zajęcia-opiekuńcze

Procedury postępowania w czasie konsultacji dla uczniów i korzystania z biblioteki

Procedura postępowania prewencyjnego ZS IZDEBNO

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego-ZS IZDEBNO

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego-ZS IZDEBNO

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN

 

Wniosek i oświadczenia na zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III

Oświadczenia-rodziców-W CZASIE EPIDEMII-SZKOŁA

wniosek-o-zapewnienie-opieki-epidemia- szkoła

 

Oświadczenia dla rodziców uczniów klas I-VIII na konsultacje:

Oswiadczenie rodziców. Konsultacje

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość – poradnik MEN

Szanowni Rodzice

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii  przygotowało rozporządzenia, umożliwiające organizację i realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość. W celu wsparcia organizacji tego procesu MEN udostępnia poradnik zawierający wskazówki dla pracowników oświaty, uczniów oraz rodziców.

Poniżej przygotowaliśmy fragmenty poradnika przeznaczone dla uczniów oraz rodziców.

Ksztalcenie_na_odleglosc_MEN–_poradnik_dla_Rodziców Ksztalcenie_na_odleglosc_MEN–_poradnik_dla_Uczniów

Psycholog szkolny  – konsultacje dla uczniów i rodziców

Konsultacje dla rodziców i uczniów od 24 marca 2020 r. odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny we wtorki [ 10:00 – 12:00]  i środy [15:00 – 17:00]. Możliwa jest również rozmowa poprzez komunikator SKYPE.  [Nazwa użytkownika: seszela.]  Wystarczy napisać wiadomość w celu ustalenia dogodnego terminu rozmowy.

Zapraszam do kontaktu