Uroczystość zakończenia roku szkolnego

 

23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość zapoczątkował udział naszego pocztu sztandarowego we Mszy z okazji zakończenia roku szkolnego. Następnie o godz. 9.30 rozpoczęła się uroczystość w szkole – na początku przed szkolnym masztem, a potem w sali gimnastycznej. 

Poprzez występ artystyczny młodsi koledzy i koleżanki pożegnali uczniów klasy VIII. Potem nasi absolwenci podziękowali nauczycielom i uczniom za wspólnie spędzony czas w naszej szkole. Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy samych sukcesów na dalszym etapie edukacyjnym.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Uczniem, który zdobył najwyższą średnią ocen jest Szymon Boratyński. W nagrodę Szymon otrzymał Puchar Prymusa. Patryk Hys został ogłoszony najsympatyczniejszym uczniem szkoły i otrzymał Puchar Fair Play, za który jeszcze raz składamy podziękowania Panom Jarosławowi, Mirosławowi i Bogdanowi Michalczykom. Szymonowi i Patrykowi serdecznie gratulujemy!

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań za pracę na rzecz uczniów i naszej szkoły dla Pana Wójta Mariana Janisiewicza, Rady Rodziców na czele z Panią Marzeną Boratyńską oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie na ręce Pana Adama Szopy.

A teraz zaczynamy wakacje. Do zobaczenia 4 września!