Wybory kandydata na patrona zakończone!

J. Korczak

24 lutego 2022r. odbyło się  głosowanie dotyczące wyboru kandydata na patrona naszej szkoły. Wybory odbyły się  na terenie placówki. W głosowaniu uczestniczyli pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Najwięcej głosujących poparło inicjatywę nadania imienia Janusza Korczaka.

W związku z powyższym podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dn.03.03.2022r. jednogłośnie wszyscy zaakceptowali wyniki głosowania, co oznacza, że patronem Szkoły Podstawowej w Izdebnie będzie Janusz Korczak.