Wycieczka na Posterunek Policji w Łaskarzewie

 

09 października 2017 uczniowie klas I-III odwiedzili Posterunek Policji w Łaskarzewie. Celem  wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat zawodu policjanta oraz kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych budzących podziw i szacunek  wobec zawodów, które służą lokalnej społeczności  (policja) . To jedno z zadań programu ” Bezpieczna+”

Dzieci z wielkim zaangażowaniem zapoznały się ze specyfiką pracy policjantów oraz zwiedziły posterunek. Dowiedziały się, iż każdy funkcjonariusz wykonuje polecenia komendanta. W pierwszej kolejności dzieci odcisnęły linie papilarne na specjalnym papierze , który dostały do domu. W dalszej części zwiedzania komendy uczniowie mogli przymierzać kamizelki kuloodporne, kaski, pałki, tarcze ochronne, czapki policyjne. Następną atrakcją było oglądanie radiowozu policyjnego. Dzieci miały okazję posiedzieć w aucie , usłyszeć sygnał policyjny . Po wszystkich punktach wizyty dzieciaki z uśmiechem na ustach podziękowały policjantom. Wycieczkę zaliczamy do udanych.