Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej

Akcja „Razem dla Klaudusi” dotyczy pomocy dziewczynce, która od urodzenia jest niepełnosprawna. Jej diagnoza to mózgowe porażenie dziecięce z obustronnym niedowładem kurczowym. Więcej informacji pod linkiem:

https://www.facebook.com/groups/742851609461471/ 

Zachęcamy do udziału Rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych.