Dzień Ziemi 2023 pod hasłem „Ziemia na krawędzi”

Światowy Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi jest wydarzeniem obchodzonym corocznie na całym świecie.

Pierwsze obchody Światowego Dnia Ziemi ogłoszone zostały 21 marca 1970 przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Miesiąc później, 22 kwietnia senator Gaylord Nelson na konferencji w Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla powstających ruchów ekologicznych. W tych samych latach rozpoczęła swoją działalność amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA).

Tegoroczna akcja ma na celu: poznanie sposobów rozwiązywania aktualnych problemów środowiskowych, przekazanie informacji o wpływie zmian klimatu na życie ludzi i gospodarkę oraz wpływie wielkich inwestycji hydrologicznych na środowisko. Uczniowie klas 4-7 naszej szkoły na zajęciach z plastyki wykonali plakaty promujące Dzień Ziemi.

Ziemia to jedyne miejsce do życia, jakie jest nam dane, dlatego my, jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, by była domem także dla przyszłych pokoleń.

Organizator P. Aneta Hys