Informacja o dowożeniu uczniów

Autobus szkolny w roku 2019/2020 kursuje według następującego harmonogramu:

Przyjazdy :

I kurs – godz.7.10 z Woli Rowskiej

II kurs – godz.10.10 z Woli Rowskiej

Odjazdy:

I kurs – godz.13.35 z Izdebna

II kurs – godz. 15.30 z Izdebna

Świetlica czynna:
codziennie od 7.30 do 10.35 i od 12.45 do 15.45

dla dzieci dowożonych według  kursów przyjazdu i odjazdu dzieci

Prosimy rodziców o informacje do wychowawców, w których godzinach będą przyjeżdżać i odjeżdżać uczniowie dowożeni oraz o składanie kart zgłoszeń pobytu dzieci w świetlicy szkolnej (do pobrania u wychowawców klas).