IV Tydzień Profilaktyczny

„Nie jesteśmy sami”- pod takim hasłem obchodziliśmy w szkole IV Tydzień Profilaktyczny.  Podczas tygodnia trwającego  od 13  do 17 czerwca, uczniowie pod okiem wychowawców oraz nauczycieli organizowali pikniki integracyjne,  włączali się w dowolne akcje charytatywne, wykonywali prace plastyczne pt. „Dbam o własne zdrowie”. Podsumowaniem działań było spotkanie z  panem  policjantem – Dzielnicowym Gminy Łaskarzew sierż. szt. Grzegorzem Tobiaszem, który na swojej prelekcji omówił zasady bezpieczeństwa dotyczące dzieci. Podczas tego spotkania uczennice klasy IV otrzymały swoje karty rowerowe. 

  Celem podejmowanych działań było:

uwrażliwienie dzieci na potrzeby i pomoc innym ludziom

-integracja zespołu klasowego, grupy

– rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych

-uświadamianie wartości własnego życia i zdrowia

-wdrożenie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych 

Dziękuję za zaangażowanie 🙂