Kalendarz roku szkolnego

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • 1 września 2022r.- rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia 2022r.- 1 stycznia 2023r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 13 – 26 lutego 2023 – ferie zimowe
 • 06 – 11 kwietnia 2023r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 23 czerwca 2023r. – zakończenie roku szkolnego
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r. – wakacje

Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023  w Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 • 31 października 2022r.
 • 2 listopada 2022r.
 • 22 grudnia 2022r.
 • 2 maja 2023r.
 • 23, 24, 25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty )
 • 9 czerwca 2023r.