Konkurs plastyczny pt. „Projekt graficzny sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie”

W ramach działań związanych z nadaniem sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie, w naszej szkole  został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Projekt graficzny sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie”.

Celem konkursu było  wyłonienie najciekawszego projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do stworzenia sztandaru szkolnego oraz prezentacja i popularyzacja twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W konkursie wzięli udział :

J. Michalczyk kl. III

Z. Purgal kl. III

A. Mróz kl. IV

N. Szarek kl. VIII

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki za udział w konkursie. Złożone prace będą inspiracją do utworzenia sztandaru naszej szkoły.

Dziękujemy za zaangażowanie !

Organizatorzy: M. Bogucka, A. Dudkowska