Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

N.Drożdż

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją dotyczącą z promowania praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. 

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać.  Aby rozpowszechnić tę wiedzę u dzieci w naszej szkole, 19 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Cała społeczność szkolna tego dnia była ubrana na niebiesko. Uczniowie na przerwach mogli wziąć udział w quizie wiedzy o prawach dziecka. Za wypełnienie testu otrzymywali słodki upominek. Dodatkowo uczennice klasy 8 D. Tobiasz oraz J. Zięcina prezentowały w klasach 4-8 pokaz multimedialny pt. Prawa Dzieci”. Chętni uczniowie oraz dzieci przedszkolne wykonały prace plastyczne pt. „Prawa Dziecka”, za które wszyscy otrzymali nagrody oraz podziękowania.