Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie

    Mamy zaszczyt poinformować, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Izdebnie rozpoczęła prace nad wyborem swego Patrona i nadaniem imienia.

    Z dniem 13.10.21r. weszła w życie procedura ,,Nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Izdebnie”(w załączniku), którą pozytywnie zaopiniowała: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd  Uczniowski.

    Cała Społeczność szkolna wraz z Rodzicami realizować będzie działania związane z projektem.

Zapraszamy osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów. Zgłoszenie powinno zawierać ( na kartce A4) imię i  nazwisko lub nazwę kandydata na patrona z krótkim uzasadnieniem wyboru. Podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie określonym w Planie Pracy tj. do 30 listopada 2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące działań znajdują się w załączniku poniżej.