Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2019r.

w naszej szkole polegają na:

 

-prowadzeniu zajęć dla uczniów w oparciu o materiały ze stron: www.sieciaki.pl i www.dzieckowsieci.pl,

-umieszczeniu artykułu na temat obchodów DBI na  stronie internetowej szkoły,

-utworzeniu ściennej gazetki szkolnej zawierającej najważniejsze porady

i przestrogi dla  Internautów,

-wykonaniu przez uczniów klas 4-8 prezentacji multimedialnych lub plakatów związanych z ich postrzeganiem bezpieczeństwa w sieci Internet.

(tekst U. Zięcina)