Program „Bezpieczna+” 2017

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Izdebnie zakwalifikowała się swoimi propozycjami zadań do realizacji rządowego programu „Bezpieczna +” . Program będziemy realizować od września do grudnia 2017 roku. Koordynatorem wszystkich działań jest Pani Dominika Mąkowska, poszczególne zadania natomiast będą realizowane przez  nauczycieli i wychowawców.

Nasze hasło przewodnie to: Wchodzimy w relacje społeczne i otwieramy się na środowisko lokalne.

Zaplanowaliśmy szereg działań we współpracy z ZHP, w ramach których uczniowie poprzez praktyczne działania będą kształtować więzi interpersonalne między rówieśnikami, promować postawy prospołeczne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób wykluczonych, opuszczonych i niepełnosprawnych, kształtować właściwe postawy wobec zwierząt i przyrody. Uczniowie poprzez warsztaty, pokazy i wycieczki będą uczestnikami żywych lekcji historii, tradycji i lokalnej twórczości ludowej.

W ramach projektu chcemy kształtować u uczniów postawy prospołeczne budzące podziw i szacunek, szczególnie wobec zawodów, które służą lokalnej społeczności (straż pożarna, policja, służba zdrowia). Spotkania z ciekawymi ludźmi będą służyć budowaniu pozytywnych wzorców i kształtowaniu właściwych postaw.

O kolejnych działaniach w ramach programu będziemy informować na bieżąco. Wiadomości będą umieszczane w zakładce: http://2017/2018 – szkoła podstawowa