Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola w Izdebnie na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola

GRUPA 3-LATKÓW (KRASNOLUDKI):

 1. Bijata Hanna
 2. Błachnio Kazimierz
 3. Bogusz Piotr
 4. Długosz Maja
 5. Drożdż Bartosz
 6. Frelik Franciszek
 7. Gładysz Aleksandra
 8. Głowacka Maja
 9. Jędrych Franciszek
 10. Kowalski Bartłomiej
 11. Krygier Nadia
 12. Nowak Lena
 13. Pasik Hanna
 14. Paziewska Łucja
 15. Poświata Hanna
 16. Pytlarczyk Tymon
 17. Rendaszka Wiktoria
 18. Robak Aniela Cecylia
 19. Rosa Hanna
 20. Rutkowski Michał
 21. Wisłowski Aleks
 22. Zięcina Błażej
 23. Zięcina Mikołaj

GRUPA 3- 4-LATKÓW (SMERFY):

 1. Balcerzak Zuzanna
 2. Dudek Amelia
 3. Głowala Nikola
 4. Jarzyna Szymon
 5. Jędrych Jędrzej
 6. Józwik Bartosz
 7. Kondej Gabriela
 8. Konopka Marcel
 9. Matysek Filip
 10. Michalczyk Adam
 11. Misiak Jan
 12. Naumczyk Aleksandra
 13. Niezgoda Wojciech
 14. Nitka Gabriela
 15. Pawlik Jan
 16. Rękawek Nikola
 17. Rosiak Zofia
 18. Rutkowski Szymon
 19. Sierańska Anna
 20. Wójcik Helena
 21. Zięcina Kacper
 22. Żukowski Marcel

GRUPA 4-5-LATKÓW (BIEDRONKI):

 1. Bijata Nikola Marcelina
 2. Bogucka Aleksandra
 3. Domarecki Antoni
 4. Dutkiewicz Blanka
 5. Figura Agata
 6. Gogacz Wiktor
 7. Górka Wiktoria
 8. Kalbarczyk Antoni
 9. Kędziorek Bartłomiej
 10. Kępka Filip
 11. Kopik Nikodem
 12. Kornacka Małgorzata
 13. Kornacki Jan
 14. Kowalczyk Anna
 15. Kowalski Fabian
 16. Krygier Filip
 17. Matuszewski Antoni
 18. Moch Hanna
 19. Poświata Antoni
 20. Poświata Jan
 21. Purgal Alicja
 22. Rękawek Maja
 23. Szarek Nikola
 24. Zając Blanka
 25. Zięcina Iga

GRUPA 6-LATKÓW (PSZCZÓŁKI):

 1. Bajkowska Alicja
 2. Konopacki Oskar
 3. Kudliński Nikodem
 4. Lis Wojciech
 5. Parzyszek Bartłomiej
 6. Długosz Eryk
 7. Paśnik Stanisław
 8. Pytlarczyk Marcel
 9. Rękawek Igor
 10. Siarkiewicz Jakub
 11. Józwicki Ignacy
 12. Długosz Wiktoria
 13. Hys Lena
 14. Janisiewicz Maciej
 15. Jarzyna Aleksandra
 16. Kędziorek Filip

 

 

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola w Izdebnie w roku szkolnym 2022/2023

ROCZNIK 2020:

 1. Filaber Tymon

 

Terminarz rekrutacji do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2022/2023:

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I oraz do przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie Wójta Harmonogram Do Kl. I

Zarządzenie Wójta Harmonogram Do Przedszkola

 

Ważna zmiana dotycząca płatności za posiłki w przedszkolu i szkole

Drodzy Rodzice

W związku ze zmianą przepisów od 01 października 2019r. następuje zmiana sposobu odliczania należności za wyżywienie w szkole i przedszkolu w przypadku nieobecności dziecka w placówce.:

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub szkole opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w następnym miesiącu. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu lub szkole rodzic/prawny opiekun może zgłosić telefonicznie lub osobiście do sekretariatu.
 • Opłatę wnosi się u intendentki  po uzyskaniu informacji od intendentki o wysokości należnej kwoty za świadczenia i wyżywienie.
 • Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci/uczniów w celu rozliczenia płatności za posiłki w przedszkolu/szkole.

Przypominamy również o zasadach pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, które obowiązują od 01 września 2019r.:

Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie od 8 do 13 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy – opłata pobierana jest „z dołu” (za miesiąc wrzesień rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłaty w październiku). Jedynie w miesiącach grudzień i czerwiec opłata ta jest pobierana w danym miesiącu (oznacza to, że:

 • w grudniu będzie opłata za listopad do 13 grudnia i za grudzień do 20 grudnia,
 • a w czerwcu do 13 czerwca za maj i do 26 czerwca za czerwiec).