Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice

Informujemy, że wnioski/deklaracje o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z załącznikami należy składać w dniach 03. 02. 2021 – 31. 03. 2021 w sekretariacie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie składają deklarację, rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek.

Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się poniżej:

Terminarz rekrutacji do szkoły

W związku z ograniczeniami epidemicznymi prosimy o przestrzeganie terminów składania dokumentów. Deklaracje i wnioski dostępne będą w sekretariacie placówki oraz w plikach do pobrania szkoły na stronie internetowej.