Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Izdebnie na rok szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie w następujących terminach:

05. 02. 2021 – 26. 02. 2021 – składanie „Deklaracji o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

01. 03. 2021 – 12. 03. 2021 – składanie pobranych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami przez Rodziców dzieci zamieszkałych w gminie Łaskarzew.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z terminarzem:

Terminarz rekrutacji do przedszkola

W związku z ograniczeniami epidemicznymi prosimy o przestrzeganie terminów składania dokumentów. Deklaracje i wnioski dostępne będą w sekretariacie placówki oraz w plikach do pobrania przedszkola na stronie internetowej. Kompletne dokumenty należy złożyć w sekretariacie.