Święto Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole!  

Nasza szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF – największą na świecie organizację w całości dedykowaną dzieciom.

W tym roku przypadła wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Prawa zapewniające bezpieczeństwo oraz wspierające rozwój dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania, jak i pochodzenia.  Z tej okazji w naszej szkole zorganizowane zostały specjalne zajęcia edukacyjne oraz aktywności, które pomogły zwrócić uwagę uczniów na prawa dzieci na całym świecie. Nie zabrakło również miejsca na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. W tym dniu cała społeczność szkolna przyszła do szkoły ubrana na niebiesko. Kolor niebieski jest bowiem symbolem Unicefu będącego strażnikiem Konwencji praw dziecka na całym świecie.

(tekst S. Szczepaniak)