WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Minister  Edukacji i Nauki ogłosił  terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i składania dokumentów  do klas pierwszych  szkół ponadpodstawowych  i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/ 2022:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jednocześnie  informujemy że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  zostały udostępnione  aneksy  do informatorów o egzaminach w 2021 roku a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów.


CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)