DZIEŃ NAUCZYCIELA SERCA ROZWESELA

13 października odbyła się  akademia z okazji DEN  . Były wiersze, piosenki i  życzenia dla pedagogów.  tym dniu mieli również swoje święto uczniowie klasy pierwszej, którzy pod kierunkiem swojej wychowawczyni przygotowali program artystyczny. Następnie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.