Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja „Sprzątanie  Świata ” 2019 pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”.

Uczennice starszych klas w ramach pogadanki odwiedzały uczniów na lekcjach i prezentowały im ciekawe materiały dotyczące naszej planety. Uświadamiały o konieczności segregacji śmieci i innych sposobach dbania o Ziemię, a także o destrukcyjnych skutkach lekceważenia tego tematu.