II Gminny Konkurs Ortograficzny

Potyczki z ortografią.

„Honor Polaka plami, kto pisze z błędami” – pod takim hasłem, 15 maja 2019 roku, w naszej szkole, odbyła się druga edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego. Nad jego organizacją i przebiegiem czuwałypolonistki: p. dyrektor Elżbieta Gazda i p. Agnieszka Janisiewicz. Współorganizatorem konkursu była  p. Teresa Kondej – Kierownik Filii Bibliotecznej w Izdebnie. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Łaskarzew – p. Marian Janisiewicz. Na ceremonię wręczenia nagród przybyła pani Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy Łaskarzew.

 

Do ortograficznych zmagań przystąpiło 18 uczniów, którzy reprezentowali wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łaskarzew.

Uczestnicy konkursu, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, wykazali się znajomością ortograficznych zasad w praktyce, pisali bowiem dyktanda.

Następnie komisja konkursowa oceniła te prace i wyłoniła laureatów.

 

Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

– w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

I miejsce – Adrian Hys (uczeń szkoły w Izdebnie)

II miejsce – Oliwia Parzyszek (uczennica szkoły w Starym Pilczynie)

III miejsce – Mikołaj Nowek (uczeń szkoły w Dąbrowie)

wyróżnienia – Fryderyk Węgrzyn (uczeń szkoły w Starym Pilczynie) i Zofia Puchalska (uczennica szkoły w Dąbrowie);

– w kategorii klas VII – VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych

I miejsce – Weronika Filipowicz (uczennica szkoły w Starym Pilczynie)

II miejsce – Maja Dębek (uczennica szkoły w Dąbrowie)

III miejsce – Martyna Dębek (uczennica szkoły w Dąbrowie)

wyróżnienia – Julita Sitek (uczennica szkoły w Dąbrowie) i Aleksandra Konopka (uczennica szkoły w Starym Pilczynie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci –

cenne nagrody książkowe.

 

( tekst – A. Janisiewicz )