„Po wolności sięgnij raj”, czyli akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

„Po wolności sięgnij raj.

Wiwat, wiwat Trzeci Maj!”

30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tego dnia w przedstawieniu wystąpili uczniowie klas IV i V, przygotowani przez p. Agnieszkę Janisiewicz. Młodzi aktorzy starali się jak najlepiej odegrać swoje role.

Akcja inscenizacji rozgrywa się podczas majowego pikniku. Grupa uczniów zastanawia się, dlaczego trzeci maja jest dniem wolnym od nauki. Rozmowę przerywa tajemniczy człowiek. Okazuje się, że to ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Zaprasza on młodych ludzi na niecodzienną podróż w czasie, do XVIII wieku. Oświadcza, że chce zapoznać ich z historią uchwalenia Konstytucji 3 Maja, aby pamiętali o reformatorskich dziełach swoich przodków.

I tak uczniowie na kilkanaście minut przenoszą się wprost na salę obrad sejmowych 1791 roku. Są świadkami burzliwych sporów między zwolennikami i przeciwnikami zmian w państwie. Spotykają najważniejszych polityków tego czasu: Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego.

Inscenizacja przeplatana była piosenkami, które podkreślały wymowę poszczególnych scen. Oprawę muzyczną zapewniły uczennice klas: VI, VII i VIII, pod kierunkiem p. Anety Hys. Dziewczęta zaprezentowały również przejmujący, patriotyczny taniec z flagami.                                                                        

Na koniec spotkania w patriotyczno – wiosennym koncercie wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewu, tworząc niepowtarzalny klimat świątecznej radości.

(tekst – A. Janisiewicz)