Przedszkolaki dokarmiają ptaki

 Przedszkolaki dbają o skrzydlatych przyjaciół.

Zima to trudny czas dla ptaków, ale mamy nadzieję, że z naszą pomocą łatwiej ją przetrwają .  W przedszkolnym ogrodzie mamy do dyspozycji kilka karmników, które uzupełniamy ptasimi smakołykami.

Dokarmiając ptaki, dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to także doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na los zwierząt.

Ale gdyby nie rodzice naszych dzieci, nie mielibyśmy możliwości pomagać. Za karmniki składamy podziękowania Państwu: M. I Ł. Boratyńskim, D. i B. Szarkom, A. i R. Szarkom, E. i S. Sitkom, K. i M. Wołowiczom. Za mocowania do karmników dziękujemy Państwu A. i K. Tchorkom.