Przedszkolny świat kodowania

W przedszkolu ruszają zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „W świecie kodowania”.

Inspiracją do wprowadzenia zajęć z kodowania było wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci. Celem wprowadzonej innowacji jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia, poszerzanie wyobraźni i zainteresowań dzieci. Przedszkolaki kształtować będą umiejętność współpracy w grupie oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Wprowadzenie nauki kodowania we wczesnym etapie edukacyjnym kształtuje u dzieci kompetencje odpowiedzialne za wprowadzenie ich w świat cyfrowy, Udział przedszkolaków w zajęciach przyczyni się do lepszego rozwoju intelektualnego, stymulacji matematycznej oraz rozwoju społecznego. 

Pierwsze zajęcia i pierwsze  realizacje zaplanowanych w innowacji zadań odbyły się we wrześniu. Dzieci budowały wieże z kolorowych kubków według podanej instrukcji, wykonywały dyktanda graficzne oraz podążały po liniach stopa za stopą.