Śladami historii

10 października 2017r. ,w rocznicę bitwy pod Maciejowicami, uczniowie klas IV-VII w ramach realizacji programu ” Bezpieczna +” byli na wycieczce pt „Sekrety Doliny Środkowej Wisły” w  Maciejowicach i Podzamczu 

W trakcie zwiedzania Muzeum T. Kościuszki w Maciejowicach uczniowie uczestniczyli w lekcji „Sekrety Szkoły Rycerskiej”, pisali piórem gęsim, poznali elementy musztry kadeckiej. W Podzamczu zwiedzili Izbę Przyrodniczo-Leśną im. Jana Pawła II, słuchali gawędy o gatunkach chronionych Doliny Środkowej Wisły. W parku Zamojskich uczniowie mieli zapewniony szereg atrakcji. Zostali wtajemniczeni w  „ABC Archeologii ” i przy pomocy wykrywaczy metalu poszukiwali zabytkowych monet, łusek i kul kamiennych. W trakcie gry terenowej poszukiwali skarbu. Oprócz pieczenia kiełbasek,  przy ognisku poznawali sekrety dawnych rolników i tarli ziarno w żarnach nieckowych, a potem wypiekali  podpłomyki.