Sprzątanie świata

 

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczne hasło brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.  

„Sprzątanie świata – Polska” – to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie dbania o czystość środowiska, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na  środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska. 

W naszej szkole uczennice klasy V przygotowały i 16 września przedstawiły prezentacje multimedialne, quizy i plakaty dla całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Uczniowie klas IV – VI wykonali plakaty promujące akcję „Sprzątania świata”.

Aneta Hys / koło przyrodnicze