Tydzień Profilaktyczny

W dniach 12 – 16 czerwca obchodziliśmy Tydzień Profilaktyczny.

Poniedziałek był „dniem zielonym”. Był to dzień miłego gestu i słowa – byliśmy dla siebie mili i życzliwi, dbaliśmy o dobre relacje koleżeńskie, używaliśmy komplementów i pomagaliśmy sobie na lekcjach i w świetlicy przy odrabianiu zadań domowych. 

We wtorek, w dniu niebieskim, dbaliśmy o zdrowy styl życia. Podczas lekcji i przerw odbywały się zabawy ruchowe i integracyjne, a klasa III zrobiła tematyczny plakat, który później prezentował się na szkolnym korytarzu. 

Środa była dniem żółtym. Tego dnia dbaliśmy o zdrowe odżywianie, odstawiliśmy na bok wszystkie niezdrowe przekąski i słodzone napoje.

W czwartek był dzień bez przemocy fizycznej i agresji słownej. Rozmawialiśmy o wzajemnej akceptacji i tolerancji. Był to dzień czerwony.

Ostatni dzień, czyli piątek, to dzień kolorowy. Odbyło się spotkanie z policjantem, który przypomniał nam zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku. Podczas apelu wręczone zostały uczniom klasy IV karty rowerowe. Tego dnia lub w dniach następnych odbywały się integracyjne pikniki klasowe, podczas których promowane było zdrowe jedzenie oraz ruch na świeżym powietrzu.